Din engagerade utbildningspartner

Legalis Security

Alla våra utbildningar skräddarsys efter kundens önskemål vilket innebär att vi kan komma till er och utbilda personalen när det passar er oavsett om det är på dagen, kvällen eller natten.

Intro

Våra säkerhetsutbildningar

Fallskydd

I utbildningen för fallskydd lär du dig principerna för personlig fallskyddsutrustning och vilken utrustning som krävs för olika typer av arbete. 

Enligt lagen är det arbetsgivaren som är ansvarig för att det finns utrustning och kunskap så att arbetstagaren kan jobba säkert på höjder och undvika fallolyckor. Därför kräver arbetsmiljöverket genomgången fallskyddsutbildning till den personal som ska arbeta över två meter där det inte finns skyddsräcken. 

Legalis utbildning går igenom hur man ska jobba med personligt fallskydd för att maximal skyddseffekt ska uppnås. Utbildningen inom fallskydd samt fallskyddsutrustning följer alla riktlinjer som krävs enligt lag och ges via ett webbaserat utbildningssystem eller som lärarledd utbildning.

ADR 1.3

Kurslängd: ca 2.5 timmar inkl. kontrollfrågor

Målgrupp: En ADR 1.3 utbildning är obligatorisk för alla personer som ingår i en transportkedja som innefattar farligt gods. Detta gäller t ex för personal som arbetar med förpackning, märkning/etikettering, truckförare, lagerpersonal, lastare/lossare och dokumentskrivare. Det rekommenderas även till arbetsledare, skyddsombud, företagsledning och inköpare av farligt gods relaterat material.