Våra maskinutbildningar

Våra maskinutbildningar

Alla Legalis utbildningar för truckkort följer TLP10. TLP10 är de riktlinjer för truckutbildning som tas fram av en arbetsgrupp med representanter från Arbetsmiljöverket, maskinleverantörerna, TYA och Atlet med flera.

Vi har endast utbildade och certifierade instruktörer med lång erfarenhet inom samtliga trucktyper. Instruktörerna har också lång erfarenhet inom transport, lager och logistik. Kontakta oss idag för ett passande upplägg!

Truck A1 - A4

Med truckkort A får du framföra några av de vanligaste truckmodellerna som används på mindre lager och terminaler runt om i Sverige. Den teoretiska delen av utbildning sker digitalt via vår e-Learning kurs eller som lärarledd. Den praktiska delen kan variera beroende på deltagarens tidigare erfarenheter och kunskaper. Emellertid kan sägas att den praktiska delen är ca 6-8 timmar.

Truck B1 - B6

När du har truckkort B får du utöver låglyftande truckar även köra höglyftande truckar. Efter att du genomfört truckförarutbildning B med godkänt resultat får du ett truckkort utfärdat.

Med truckkort B får du köra några av de vanligaste truckmodellerna som används på mindre lager och terminaler runt om i Sverige.

Truck C1 - C7

Efter genomförd truckkort C utbildning har du behörighet att köra de tyngre truckar som främst används inom byggindustrin, sågverk eller pappersbruk och de som hanterar containrar och fraktlogistik vid hamnar eller andra anläggningar.

Vanliga förekommande maskiner är Hjullastare, timmertruck samt teleskoplastare.

Truck D

Det sista behörighets truckkortet är D och det är anpassat för dig som ska köra någon av nedanstående truckar. Det som är gemensam nämnare hos D-truckar är att de ofta kör med släp. Det är mycket mer komplext att köra truck med släp och kräver mer träning för att bli riktigt bra på.

Liftar

I utbildningen på mobila arbetsplattformar, s k skylift och saxlift plattform, betonas säkerhetsaspekten för att skapa en säker arbetsmiljö. Utbildningen pågår vanligtvis mellan 1-2 dagar beroende på deltagarantalet. I utbildningen genomgång av förarkrav. Besiktning. Instruktioner. Trafikregler. Kontroll av plattform, körövningar och säkerhetsutrustning med mera.  Efter avslutad liftutbildning med godkända resultat utfärdas utbildningsintyg.

Travers

Traversutbildning för säkra lyft. Nästan alla olyckor och tillbud med traverser beror på okunskap. Utbildning är en av de viktigaste och mest effektiva åtgärderna för att förebygga skador och olycksfall på arbetsplatsen. Traverskort kan också vara en lönsam investering i och med att även skador på gods och maskiner minskar när kunskapsnivån höjs.